varer

        
 

  
 
 
CD
"det amerikanske valget"
vinyl
"det amerikanske valget"
begrenset opplag!
kun 100 ex
med poster og insert
7" vinyl
"jord med løv på / meg med løv på"
håndlaget cover med løvblad!
nummerert kun 100 ex
 
     
 

i butikkene fra 20/2
alle utgivelsene kan forhåndsbestilles på www.kippers.no

 
     
 
poster og buttons
 
     
 
 
         
 
poster "det amerikanske valget" signert! 25,-
button "stavanger energi" 15,-
button "det amerikanske valget" 15,-
 
     
 
med unntak av cd og vinyl, så kan alle varene bestilles ved å sende en e-post til bestilling@stavangerenergi.no.
 
 
fortell oss hva du vil ha, så sender vi det til deg i posten. frakt vil komme i tillegg til den oppgitte prisen.
 
     
 
t-skjorte
"det amerikanske valget"
 
     
 
 
         
 
super kvalitet, finnes i small, medium, large for både damer og menner 100,-
 
         
         
         
 
 
 
© stavanger energi 2006
booking: nyveiv@stavangerenergi.no
webmaster@stavangerenergi.no